Bệnh Phổi tắc nghẽn mãn tính – Những thông tin mới 2017. GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ