GS.TSKH. Dương Qúy Sỹ hướng dẫn mục tiêu học tập về Y học Cổ truyền cho Sinh viên Y khoa Penn State – Học bổng Fullbright