Ngủ ngáy và Ngưng thở khi ngủ – Kiến thức cần biết. GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ