Thầy thuốc BVĐK tỉnh Bình Dương thay huyết tương một trường hợp bệnh nhân nặng