VTV2 – Phỏng vấn GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ khi tham gia chống dịch tại Bình Dương