GS.TSKH. Dương Qúy Sỹ. Ủy viên Hội đồng Hen Toàn cầu Phác đồ điều trị Hen cho trẻ em và người lớn


SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ DỰ PHÒNG HEN
(cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi)

SÁNG KIẾN TOÀN CẦU VỀ HEN QUẢN LÝ VÀ DỰ PHÒNG HEN
Cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ 6 – 11 tuổi
SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÁN BỘ Y TẾ
Cập nhật tháng 7 năm 2023
Hội đồng khoa học GINA
Chủ tịch: Tiến sĩ Helen Reddel, MBBS
Ban giám đốc GINA
Chủ tịch: : Arzu Yorgancioğlu, MD
Hội đồng phổ biến và triển khai GINA
Chủ tịch: Mark L. Levy, MBChB
Chương trình GINA
Rebecca Decker, BS, MSJ
Kristi Rurey, AS

HEN VÀ GINA

Bệnh hen ảnh hưởng tới khoảng 300 triệu người trên toàn thế giới. Đây là một vấn đề sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng ảnh hưởng đến tất cả các nhóm tuổi, với tỷ lệ tăng cao ở nhiều nước đang phát triển về kinh tế, tăng chi phí điều trị và gia tăng gánh nặng cho người bệnh và cộng đồng.

Bệnh hen vẫn áp đặt một gánh nặng không thể chấp nhận được cho hệ thống chăm sóc y tế và xã hội thông qua việc giảm năng suất làm việc; đặc biệt là bệnh hen ở trẻ em, gây sự xáo trộn cho các gia đình. Bệnh hen cũng gây ra nhiều ca tử vong trên toàn thế giới, trong đó có cả những người trẻ tuổi.

Khoảng 96% tử vong do hen là ở các nước thu nhập trung bình và thấp.

Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xử trí hen đối mặt với các vấn đề khác nhau trên khắp thế giới, tùy thuộc vào hoàn cảnh tại chỗ, hệ thống y tế và sự tiếp cận với các nguồn lực.

Sáng Kiến Toàn Cầu về Hen (GINA) đã được thành lập để tăng cường nhận thức về bệnh hen giữa các chuyên gia y tế, nhà chức trách y tế công cộng và cộng đồng, để cải thiện việc dự phòng và quản lý hen thông qua một nỗ lực phối hợp trên toàn thế giới.

GINA chuẩn bị hàng năm các báo cáo dựa trên bằng chứng và các nguồn lực về lâm sàng về bệnh hen, khuyến khích phổ biến và triển khai thực hiện các khuyến cáo và thúc đẩy hợp tác quốc tế nghiên cứu về hen.

Chiến Lược Toàn Cầu về Quản lý và Dự Phòng Hen (“báo cáo GINA”) cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp để xử trí hen có thể phù hợp với điều kiện tại chỗ và cho từng bệnh nhân. Chiến lược này không chỉ tập trung vào những chứng cứ vững chắc hiện có, mà còn dựa trên sự đề xuất mang tính thực hành cho các thầy thuốc lâm sàng.

Bảng báo cáo đã được cập nhật hàng năm dựa trên xem xét các chứng cứ mới mỗi hai lần trong năm, bao gồm nghiên cứu gốc và tổng quan hệ thống. Về phương pháp của GINA, xem tại www.ginaasthma.org/aboutus/methodology.

Báo cáo GINA 2023 phiên bản toàn văn có thể được lấy từ www.ginasthma.org.

Xem chi tiết tại đây